Chuỗi sự kiện Datathon
Datathon #05: Dashboard là cái chi chi? – Hiểu đúng và đủ về các loại dashboard trong phân tích dữ liệu
Ngày diễn ra sự kiện: 07/09/2023

Bất kỳ ai muốn phân tích dữ liệu hiệu quả đều phải biết cách xây dựng dashboard. Dashboard – một khái niệm lạ mà quen. Vậy chính xác nó là gì? Một bảng làm việc có đủ tất cả các biểu đồ theo dõi công việc, hiệu suất? Một màn hình giúp bạn theo dõi hiệu quả chi phí mỗi tháng?

Tất cả các dashboard cơ bản, vai trò và cách sử dụng chúng trong doanh nghiệp và đặc biệt trong dữ liệu marketing sẽ được chia sẻ tại Datathon #05 tuần này

Sự kiện trên Youtube