Chuỗi sự kiện Datathon
Datathon #06: Từ A-Z về automation dashboard | Làm báo cáo bằng dashboard tự động hóa như thế nào?
Ngày diễn ra sự kiện: 14/09/2023

Công ty bạn đang làm báo cáo bằng cách nào? Lấy thông tin từ những file excel dài dằng ngoằng, làm báo cáo bằng “cơm” nên khiến bạn chưa kịp làm xong báo cáo này đã đến báo cáo khác, trong khi hiệu quả của các sản phẩm này khó hiệu quả, khó khai phá và tìm thấy insight thực tế.

Chính lẽ này khiến automation dashboard ra đời.

Sự kiện trên Youtube