Chuỗi sự kiện Datathon
Datathon #07: Biểu đồ nào phù hợp với bạn
Ngày diễn ra sự kiện: 23/09/2023

Xây dựng các Dashboard từ xác định mục tiêu – bối cảnh đến hoàn thiện như thế nào? Mời bạn tham dự Datathon số 7 với các nội dung chính như sau:
1. Quy chuẩn thể hiện thông tin trong các dạng Dashboard khác nhau là gì?
2. Biểu đồ nào được sử dụng trong Operation Dashboard và Tactical Dashboard?
3. Biểu đồ nào được sử dụng để thể hiện sự tăng trưởng tương quan trong Analytical Dashboard?
4. Làm thế nào để biến Dashboard thành công cụ kể chuyện dữ liệu?
6. Dashboard Marketing được xây dựng như thế nào, từ bối cảnh đến hoàn thiện?

Sự kiện trên Youtube