Chuỗi sự kiện Datathon
Datathon #08: Thấu hiểu biểu đồ phân tán – Scatter diagram
Ngày diễn ra sự kiện: 30/09/2023

Được coi là “chiếc kính hiển vi” trong tất cả các loại biểu đồ thống kê, Scatter Diagram được sử dụng để lập kế hoạch và giám sát các hoạt động nhằm cải thiện các vấn đề liên quan đến chất lượng trong một tổ chức.
Không chỉ có vậy. Nếu bạn muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả của một sự việc bất kỳ hay đánh giá hai kết quả gần giống nhau có phải do cùng một sự kiện gây ra hay không? Kiểm thử các giả thuyết kinh doanh. Hãy thử sử dụng Scatter Diagram.
Vậy cách vẽ Biểu đồ Phân tán Scatter Diagram như thế nào? Sử dụng công cụ thống kê tuyệt vời này trong thực tế ra sao? Mời bạn tham dự Datathon số 8 để tìm hiểu thêm

Sự kiện trên Youtube