Chuỗi sự kiện Datathon
Datathon #10: Hiểu kỹ về cách dùng bản đồ issue tree mece
Ngày diễn ra sự kiện: 21/10/2023

Chi phí ngày càng bị độn lên gấp nhiều lần, hàng trăm nhân sự phải “nai lưng” giải quyết các vấn đề mới phát sinh mỗi ngày, vấn đề cũ thì ở đó mãi không tiến triển kể cả khi bạn đã theo dõi các dữ liệu và điều phối sát sao mỗi ngày?

Thực tế là: Nhiều doanh nghiệp dường như “bỏ quên” thao tác phân tích vấn đề để tìm ra ưu tiên. Điều này khiến mọi nhóm vấn đề đều trở nên quan trọng như nhau, để rồi doanh nghiệp oằn mình phân tán nguồn lực nhằm giải quyết.

Bản đồ Issue Tree MECE từ lâu nổi tiếng có tác dụng trong việc tái cân bằng các nguồn lực. Tuy nhiên, với NGƯỜI LÀM DỮ LIỆU sử dụng Issue Tree MECE ra sao trong từng trường hợp kinh doanh không phải là điều dễ dàng.

Để đào sâu hơn về cách sử dụng Issue Tree MECE trong việc phân tích dữ liệu giải quyết vấn đề kinh doanh, mời bạn tham gia Datathon số 10 vào thứ 7 tuần này!

Sự kiện trên Youtube